Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás tűzgyújtási szabályok változásáról

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés, valamint a Kormány döntése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követően az ország teljes területén tilos lesz a kerti hulladék és az avar nyílttéri égetése. Az erről szóló jogszabálymódosításokat az Országgyűlés és a Kormány elfogadta.

 

A veszélyhelyzet fennállása alatt a képviselő-testület hatáskörét – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint – a polgármester gyakorolja. A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet idejére a polgármester meghatározhatja a tűzgyújtás helyi szabályait.

 

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Polgármestere, mint Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének a Kat. 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta Nagyszentjános Község Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 21/2020. (XII. 14.) önkormányzati rendeletet.

 

A rendelet értelmében 2021. január 1. napjától Nagyszentjános község teljes belterületén tilos a kerti hulladék és az avar nyílttéri égetése.

 

A külterületi égetés a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltségének engedélyéhez kötött.

 

A jogszabályok megsértése esetén a tűzvédelmi hatóság eljárást indíthat, melynek keretében tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye.

 

Kérem a jogszabályok maradéktalan betartását!

 

Nagyszentjános, 2020. december 29.

 

Tisztelettel:

 

Németh Dániel

jegyző