Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás szelektív hulladékgyűjtés módosulásáról

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS NAGYSZENTJÁNOSON 2020. OKTÓBER 1-TŐL!
Tisztelt Lakosság!
Új mérföldkőhöz érkezett a szelektív hulladékgyűjtés településünkön. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által a településen 2020. október 1. napjától házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés valósul meg.
EDÉNY ÉS SZÁLLÍTÁSI NAPOK
A Szolgáltató a szelektív hulladék gyűjtésére minden háztartásnak egy darab 240 literes edényzetet biztosít. Az edényzetet a Szolgáltató minden hónapban egy alkalommal üríti. A szelektív hulladék elszállítása díjmentes, így minden háztartás érdeke a szelektív hulladékgyűjtés, ugyanis a kommunális hulladék csökkenésével a kiszámlázott díj is csökken. A szelektív hulladékszállítás időpontjai bekerülnek a hulladéknaptárba, amely a „Hulladék112” elnevezésű mobilapplikációban is nyomon követhető. Az applikáció díjmentesen a Play Áruházból, valamint az App Store-ból letölthető.
MILYEN HULLADÉK GYŰJTHETŐ AZ ÚJ EDÉNYBEN?
A Szolgáltató által biztosított edényzetben kizárólag szelektált hulladék helyezhető el. Az edényzeten belül együtt lehet gyűjteni a papír-, műanyag- és fémhulladékot, ugyanis a Szolgáltató ezen hulladékok szétválogatását a sashegyi telepen egy új és korszerű optikai válogatórendszer segítségével különíti el. Az edényzetben gyűjthető szelektív hulladékok fajtáját a mellékelt képen tudják megtekinteni. Készült egy videó, amely bemutatja a szelektív hulladékgyűjtés leghasznosabb tudnivalóit, itt megtekinthető: https://www.dropbox.com/s/th4afrnssmpktp3/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20vide%C3%B3.mp4?dl=0
EDÉNY ÁTVÉTELE
Az edényzetet a Hunyadi Mátyás Általános Iskola melletti udvarban lehet majd átvenni. Az átvételre – előreláthatólag – 2020. szeptember 21-től kerülhet sor. Az átvételre – a háztartások nagy számára való tekintettel – előre megadott időpontokban, utcánkénti bontásban kerül sor. Az átvételi időpontokról részletes tájékoztatást adunk. Figyelem! Az átvételre a háztartásban élő bármely nagykorú személy jogosult. Az átvételkor az átvevő és a Szolgáltató között egy szerződés megkötésére kerül sor. A szerződéseket a Szolgáltató előkészíti, így annak aláírására is az átvételkor kerül sor.
MI LESZ A RÉGI HULLADÉKSZIGETEKKEL?
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közterületen elhelyezett hulladékszigetekről a papír-, műanyag- és fémhulladék gyűjtő edények 2020. október 31-én elszállításra kerülnek, DE az üveggyűjtők maradnak. Addig a közterületi hulladékszigetek és a háztartások által megkapott edényekben a gyűjtés párhuzamosan valósul meg.
MI LESZ AZ ÜVEGHULLADÉKKAL?
Tekintettel arra, hogy a házhoz menő hulladék gyűjtése során az edényzetben üveghulladék nem helyezhető el, az üveghulladék szelektív gyűjtése a továbbiakban is a közterületen elhelyezett, korábbi edényzetekben történik.
KÉRJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!
Kérjük Önöket, hogy a szelektív hulladék gyűjtésére használt edényzetbe csak a megengedett hulladékokat helyezzék el! A nem szabályszerűen elhelyezett hulladékok fajtáját a Szolgáltató ellenőrizni fogja, és a szabálytalan használat bírságot von maga után.
Mindannyiunk közös érdeke a megfelelő szelektív hulladékgyűjtés, ugyanis így egyre kevesebb újrahasznosítható anyag kerül a hulladéklerakókba és a hulladékégetőkbe, amely fokozottan hozzájárul környezetünk megóvásához.
Kérjük egyúttal, hogy éljenek a hulladékudvar adta lehetőséggel, önkormányzatunk kérésére a szolgáltató meghosszabbított nyitvatartással áll a lakosság rendelkezésére.
Tisztelettel:
Friderics Cecília
polgármester
Csatolmány(ok):