Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

Képtalálat a következőre: „rajzolt képek óvoda”Óvodai beíratás

Az óvodába kerülés egy óriási mérföldkő a gyerekek életében, hiszen a családi, szűkebb közeg után hirtelen egy nagyobb közösségben is meg kell állniuk a helyüket, a szocializációjuk egy új korszaka kezdődik. Mire kell figyelnie a szülőnek az óvodai beíratás előtt?

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Az idei évben is változatlan, hogy óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a 3. életévét, de utóbbiakat csak akkor tudják felvenni, ha az intézmény az összes hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudta. Törvény szerint abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévüket a gyerekek betöltik, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában kötelezően óvodai foglalkozásokon kell részt venniük. A szülők 4. életév betöltéséig felmentést kérhetnek az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása vagy sajátos helyzete az indokolja. A felmentés iránti kérelmeket 2021. 05.25-ig kell benyújtani a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához.

 

A Nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvoda és Konyha (Nagyszentjános, József A. u. 6.) beíratási napja:

2021. április 26. hétfő, és április 27. kedd 8.00-tól – 16.00-ig

Az óvodai beíratáshoz a nevelési év megkezdésekor be kell mutatni:

  • a gyermek és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a gyermek TAJ kártyáját, és
  • a születési anyakönyvi kivonatát.

Az óvodai beíratáshoz személyes megjelenés nem szükséges. Kérem, hogy a tarkalepkeovoda1@gmail.com email-címen jelezzék felém szándékukat!

Az óvodai felvételét elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél.

További információ 30/9449758 telefonszámon vagy a tarkalepkeovoda1 @gmail.com e-mail címen kérhető.                        

 

Nagyszentjános, 2021. 03. 01.                                                          Kelemenné Rácz Tímea

       óvodavezető