Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratás előfelvételisek részére

Óvodai beíratás

-azok részére, akik 2017. 08.31. után születtek és szükségük van óvodai ellátásra-

Az óvodába kerülés egy óriási mérföldkő a gyerekek életében, hiszen a családi, szűkebb közeg után hirtelen egy nagyobb közösségben is meg kell állniuk a helyüket, a szocializációjuk egy új korszaka kezdődik. Mire kell figyelnie a szülőnek az óvodai beíratás előtt?

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Az idei évben is változatlan, hogy óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a 3. életévét, de utóbbiakat csak akkor tudják felvenni, ha az intézmény az összes hároméves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudta. Törvény szerint abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévüket a gyerekek betöltik, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában kötelezően óvodai foglalkozásokon kell részt venniük.

A Tarka Lepke Óvoda (Nagyszentjános, József A. u. 6.) beíratási napja:

2020. augusztus 4-én kedden és augusztus 5-én szerdán 8.00 – 16.00-ig

Az óvodai beíratásra hozni kell:

  • a gyermek és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a gyermek TAJ kártyáját, és
  • a születési anyakönyvi kivonatát.
     

Az óvodai felvételét elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél.

További információ 30/9449758 telefonszámon vagy a tarkalepkeovoda1 @gmail.com e-mail címen kérhető.                                  

 

 

 

Nagyszentjános, 2020. 06. 12.                                                          Kelemenné Rácz Tímea

             óvodavezető