Hírek

Elérhetőségek

II. polgármesteri tájékoztatás a koronavírus-járvány idejére

Tisztelt Lakosság!

Magyarország kormánya a koronavírus járvány miatt 2020. március 12-én veszélyhelyzetet rendelt el az országban.

Lakóhelyünkön ennek megfelelően - élve törvény-adta felhatalmazásommal, ugyanakkor az érintettekkel folyamatosan egyeztetve – szükségesnek tartottam a lakosság védelmét és egészségét szolgáló intézkedések meghozatalát, erről szeretnék Önöknek egy összefoglalást közreadni. Az intézkedésekről a https://nagyszentjanos.asp.lgov.hu internetes oldalunkon folyamatosan és részletesen tájékoztatunk.

 • Háziorvos:
  Háziorvosunk tájékoztatását minden háztartásba eljuttattuk, kérjük továbbra is tartsák be a doktor úr által leírtakat
 • Védőnői szolgálat, gyermekorvos:
  A család-és nővédelem, a védőnői szolgálat, a gyermekorvosi ellátás tekintetében megszerveztük a kapcsolattartást
 • Patika:
  A gyógyszertár április 1-től bezár. Önkormányzatunk továbbra is elkötelezett a fiókpatika üzemeltetése mellett, ezért folyamatosan keressük a lehetőséget az üzemeltetésére.
 • Közétkeztetés:
  2020 március 19-től önkormányzatunk üzemelteti a konyhát, biztosítjuk a közétkeztetést.
  Folyamatosan biztosítjuk a meleg étkezési lehetőséget a családoknak és az időseknek. Szigorú higiénés feltételek mellett szolgáljuk ki lakosainkat. Bevezettük az egyszer használatos edényeket az ebéd kiadásánál. Kérjük, hogy ezeket az edényeket MEGTISZTÍTVA helyezzék el a műanyag szelektív hulladékgyűjtőkben használat után.
 • Óvoda:
  A járványhelyzet idején a Tarka Lepke Óvodában rendkívüli szünetet rendeltem el. A nyári zárvatartás újragondolását fogom javasolni a képviselő-testületnek, mivel sok szülőnek a járvány ideje alatt szabadságot kell kivennie, így hosszabb időre nyáron nem állhat le az intézmény. A nyárra tervezett óvodai külső felújítást a járvány ideje alatt tervezzük elvégeztetni
  Bölcsőde:
  A járványhelyzet idejére a Fürge Róka Családi Bölcsődében rendkívüli szünetet rendeltem el. A bölcsődét szintén érinti a felújítás.
 • Családsegítés és házi segítségnyújtás, valamit pszichológiai ellátás
  A családsegítő szolgáltatást kérjük, krízis helyzetben vegyék igénybe, a házi segítségnyújtást abban az esetben, ha ez a normál életvitelhez szükséges. Kollégáink telefonon rendelkezésre állnak, az elérhetőségeket az intézmény bejáratánál közzétettük.
 • Elmarad a Falunap és a XI. Nagy Antal Fogathajtó Emlékverseny
  Képviselő-testületünk döntése értelmében a nyári falunap nem kerül megrendezésre. A májusra tervezett Nagyszentjánosi Nagy Antal Fogathajtó Emlékverseny szintén elmarad.
 • Az Önkormányzati Hivatal működik, de a személyes ügyfélfogadás jelenleg szünetel, írásban és elektronikusan is intézhetik ügyeiket ügyfeleink.
 • Közbiztonság
  Körzeti megbízottunk és polgárőreink fokozott figyelemmel kísérik a közrendet és a közbiztonságot, betartatják a kormány által elrendelteket.
 • Önkéntes segítő csoport alakult a rászorultak segítése érdekében
  Az idősek otthon maradása saját egészségük védelmében különösen fontos. Folyamatosan tájékoztatjuk őket, segítjük őket ügyeik intézésében. Önkéntes csoport alakult Tóthné Varga Brigitta képviselőtársam koordinálásával, igyekszünk a teljes lakosságot mosható és fertőtleníthető szájmaszkkal ellátni, a maszkok kihordása folyamatban van, és folyamatos a személyes kapcsolattartás a segítséget kérőkkel. Ezúton fejezem ki köszönetemet és nagyrabecsülésemet mindazoknak, akik részt vesznek ebben a fontos munkában.
 • Játszóterek
  A játszótereket a járvány idejére lezártuk. Kérjük a családokat és a fiatalokat, hogy ne verődjenek csoportokba, tartsanak egymástól távolságot, lehetőség szerint ők is maradjanak otthon.
 • A mozgóárusoktól nem kérünk a járvány ideje alatt területhasználati díjat.
 • Az óvoda étkezőben a rendezvényeket szüneteltetjük.
 • A könyvtár, és a DJP Pont nyitvatartása szünetel.
 • A fizikoterápia a meglévő kezeléseket befejezi, a járvány ideje alatt újakat nem fogad.

Tisztelt Lakosaink együttműködése, valamint az országos, járványra vonatkozó egészségügyi ajánlások betartása a járványidőszak rövidülését és a súlyos megbetegedések csökkenését eredményezheti. KÉREM, különös figyelemmel kövessék a https://nagyszentjanos.asp.lgov.hu -n , valamint a https://koronavirus.gov.hu -n a tájékoztatókat.

Tisztelettel és nyomatékosan kérem szíves megértésüket és együttműködő hozzáállásukat. Legyenek egymással türelmesek és figyelmesek.

Vigyázzanak magukra és szeretteikre!

Nagyszentjános, 2020. 03. 25.

Tisztelettel:

Friderics Cecília

polgármester